Skip to content

想找什麼呢?

野菌炒豬頸肉

想要豬頸肉入口鬆化,切片時需逆紋而切,否則煮熟後肉質會變靭。 快啲嚟睇吓食譜video學整啦: https://www.youtube.com/watch?v=UPkUBo-vX3I
  • 烹飪

    分鐘
  • 難易程度

  • 準備時間

    分鐘
  • 份量

    人份