Skip to content

想找什麼呢?

蟲草花海藻勝瓜燴魚肚

家樂牌鮮菇粉,以全素配方製造,採用源自日本嘅鮮菇萃取,無添加味精及防腐劑,煮蟲草花海藻勝瓜燴魚肚嘅時候落一茶匙,提升食材鮮甜味