Skip to content

想找什麼呢?

薑米清蒸冰鲜雞

無骨雞腿肉質軟滑,但如果不想用雞腿肉,亦可以冰鮮雞切成中等大小代替。 快啲嚟睇吓食譜video學整啦: https://www.youtube.com/watch?v=4t_1hzHCO84
  • 烹飪

    分鐘
  • 難易程度

  • 準備時間

    分鐘
  • 份量

    人份