Skip to content

想找什麼呢?

芝士海鮮濃湯意大利飯

煮意大利米時,水份要續少續少加入,不要一次過加入太多或太少水,因為這樣煮意大利飯可能會太腍或太硬。 快啲嚟睇吓食譜video學整啦: https://www.youtube.com/watch?v=RkkM51M6WFw