Skip to content

想找什麼呢?

家鄉紅燒豆腐

豆腐洗淨過濾走份後,可撤少許鹽於表面,一會後吸乾表面水份,煎時可避免容易炒爛;除了布包豆腐亦可選用較實身的板豆腐。 快啲嚟睇吓食譜video學整啦: https://www.youtube.com/watch?v=uYmLMdKIgJM