Skip to content

想找什麼呢?

奶油炒娃娃菜

選購娃娃菜時,挑選體積細小、質感結實的為佳,這樣的娃娃菜不但口感嫩滑,亦較鮮甜。 快啲嚟睇吓食譜video學整啦: https://www.youtube.com/watch?v=4ySMu7YNi7w