Skip to content
Hvad søger du?
KLIMAVENLIGE TIPS OG TRICKS

KLIMAVENLIGE TIPS OG TRICKS

 

Det kan være uoverskueligt at vide, hvor man skal starte, hvis man gerne vil gøre en positiv forskel for klimaet. Men alle små valg og ændringer tæller, og når du vælger Knorr, er du faktisk allerede med til at gøre en forskel. Her kan du læse Knorrs tips og tricks til mere klimavenlige valg i køkkenet.

 

1. Overvej ingredienserne

 

Det går ofte stærkt, når der skal laves mad i hverdagen, og derfor falder valget også på mange af de samme retter igen og igen. Det betyder også at valget af ingredienser typisk bliver det samme. De ingredienser, vi vælger at bruge i vores madlavning, kan have en stor effekt på miljøet [1,2,3,4]. Det forholder sig nemlig sådan, at en tredjedel af verdens samlede udslip af drivhusgasser stammer fra det vi spiser [5,6]. Læs mere om, hvordan vi hos Knorr ønsker at gøre det nemt, genkendeligt og ikke mindst smagfuldt at spise verden bedre - bid for bid her. 

 

Vores første klimavenlige tip handler om at overveje, hvilke ingredienser man vælger. Grøntsager, bønner og linser kan ofte mætte lige så godt som kød, men hvis du eller din familie ikke er vant til vegetariske retter kan man sagtens starte med at skifte halvdelen af kødet ud med fx røde eller grønne linser. Linser kræver meget lidt vand for at vokse, og har et klimaaftryk der er 43 gange lavere end oksekød. De supplerer nogle af vores livretter såsom lasagne og spaghetti bolognese rigtig godt. Det gør dem også til en oplagt ingrediens, hvis man ønsker at spise mere klimavenligt. Du kan læse mere om klimavenlige ingredienser her. 

Yderligere kan man overveje valget af færdigfremstillede varer eller mad lavet helt fra bunden. Færdigfremstillede varer og måltidsløsninger som Knorrs er nemlig ofte langt mere klimaeffektive både energimæssigt og ressourcemæssigt end mad, der er lavet helt fra bunden i hjemmet. Samtidig er de produceret med et væsentligt mindre spild, fordi de dele af grøntsagen og urten, der ikke kommer i produktet bliver brugt igen på marken.

 

Bliv inspireret til klimavenlige opskrifter her. 

 

2. Spis bæredygtige grøntsager i sæson

 

Vores andet klimavenlige tip omhandler at handle bæredygtige grøntsager i sæson. Grøntsager i sæson er ofte mere klimavenlige, da klimaudledningen fra transporten fra andre lande reduceres, men transport udgør faktisk en lille del af fødevarers total klimaudledning [7]. Derudover kan selv spanske drivhus tomater være bedre for miljøet fordi drivhusene er opvarmet af solen [8]. Knorr bruger grøntsager og urter, der dyrkes under solen i deres naturlige habitat og høstes i sæsonen. De fleste af grøntsagerne og urterne i Knorrs produkter tørres efter høst, hvilket betyder, at ingrediensen bliver lettere og kræver mindre plads i transporten. Hos Knorr opfordrer vi folk til både at lave mad med lokale grøntsager, men endnu vigtigere med produkter, der indeholder bæredygtige grøntsager, der er dyrket i sæson. Se vores oversigt over hvornår grønt er i sæson  her. 

 

3. Reducer madsplidet

 

Vores tredje tip til mere klimavenlige valg i køkkenet omhandler selvfølgelig reducering af madspild. Hos Knorr bruger vi toppen af guleroden, stilken på tomaten og skrællen på løget til at gøde vores marker med. Det er dele der ofte bliver smidt ud i hjemmene. Resten af grøntsagen tørres naturligt og bliver til det Knorr produkt, du kender. Tørringen betyder, at Knorrs produkter konserveres naturligt, hvilket øger holdbarheden og sikrer, at vores produkter sjældent ender i skraldespanden.

 

Anvend de sidste grøntsagsrester i køleskabet i fx Knorr Lasagne eller i en Knorr Spaghetti Bolognese og undgå at skrælle de grøntsager, som ikke behøver at blive skrællet. Ofte tænker man ikke over, at når vi skræller vores grøntsager skaber det unødvendigt affald. Skur fx dine kartofler og gulerødder grundigt før du anvender dem i madlavningen og minimer dit madspild.

 

4. Sorter affaldet

 

Vores fjerde klimavenlige tip omhandler sortering af affald. Papir, glas, metal, plast, pap og madaffald. Der findes mange former for affald og det kan være svært at have plads til en bøtte til hver. Prøv i stedet at have to eller tre bøtter til det affald som du har mest af og sorter det resterende ad hoc. Når affald er sorteret korrekt kan madrester fx nemt omdannes til biogas og plastaffald kan genanvendes [9,10]. Husk at skylle emballagen for madrester før den sorteres. Sorter din emballage efter anvisningen på produktets pakke.

 

[1] Frontiers in plant science. Shelef, Weisberg and Provenza. The Value of Native Plants and Local Production in an Era of Global Agriculture.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29259614/?utm_source=gquery&utm_medium=referral&utm_campaign=CitationSensor

 

[2] CCAFS Food Emissions Direct Agricultural Emissions. https://ccafs.cgiar.org/publications/ccafs-gra-cliff-grads-webinar-series-session-2-direct-measurement-approaches#.Xs0okagzbIU

 

[3] SejianV. et al. (2015) Global Warming: Role of Livestock. In: SejianV., GaughanJ., BaumgardL., Prasad C. (eds) Climate Change Impact on Livestock: Adaptation and Mitigation. Springer, New Delhi

 

[4] IPCC - the Intergovernmental Panel on Climate Change Climate Change and Land https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/4-SPM-Approved-Microsite-FINAL.pdf

 

[5]CCAFS Food Emissions https://ccafs.cgiar.org/blog/what-soil-stays-soil-conserving-carbon-our-soils-transform-food-systems#.Xs0pP6gzbIU

 

[6] Sejian V. et al. (2015) Global Warming: Role of Livestock. In: Sejian V., Gaughan J., Baumgard L., Prasad C. (eds) Climate Change Impact on Livestock: Adaptation and Mitigation. Springer, New Delhi

 

[7] Concito 2019 Her sætter fødevarerne størst klimaaftryk https://concito.dk/concito-bloggen/her-saetter-foedevarerne-stoerst-klimaaftryk

 

[8] Michael Søgaard Jørgensen. Aalborg Universitet. Institut for Planlægning, Bæredygtigt Design og Omstilling. https://vbn.aau.dk/da/clippings/lokale-f%C3%B8devarer-er-ofte-godt-for-klimaet-2

 

[9] Miljø- og fødevareministeriet (2017). Genanvendelse af affald. https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldshierarkiet/genanvendelse-af-affald/

 

[10] Miljø- og fødevareministeriet (2017). Flertal af borgerne ønsker at udsortere organisk affald. https://genanvend.mst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/flertal-af-borgerne-oensker-at-udsortere-organisk-affald/