Skip to content

Hvad søger du?

Bihoteller DK

Etablerer damme for at skabe nye økosystemer.

Økosystem

Etablerer damme for at skabe nye økosystemer.

Orme i naturen

Opmuntrer orme til at nedbryde organisk materiale, så jorden forbedres.

Mariehøner i naturen

Giver mariehøner et levested, hvor de kan overvintre og yngle.

Firben DK

Bygger hjem til firben, der bekæmper skadedyr på gården.

Flagermus DK

Tager godt imod flagermus, der spiser irriterende tomatmøl.

Hejrer, storke og blå glenter

Sørger for, at truede hejrer, storke og blå glenter føler sig velkomne.