Skip to content
Hvad søger du?

Tilgængelighed

Det vigtige

LEGAL POLICY

Vigtig juridisk information. Læs dette grundigt inden du bruger denne hjemmeside. Her findes der regler for, hvordan du må anvende hjemmesiden og al dens information. 

 

Generelt

Denne hjemmeside er kun beregnet for personer i Danmark, og al information om produkter, service og kampagner gælder kun dette land. Hjemmesiden er ikke beregnet til forbrugere i andre lande. Ved at anvende vores hjemmeside accepterer du vilkårene, der anføres her, og du bør kontrollere vilkårene hver gang du besøger den. Såfremt der findes vilkår, som du ikke accepterer bedes du lade være med at anvende denne hjemmeside. Andre hjemmesider for virksomheder i Unilever-koncernen kan indeholde andre vilkår, og du bør læse dem separat. Denne hjemmeside (dette gælder ikke links til eksterne hjemmesider) ejes af Unilever Danmark A/S, en virksomhed der er registreret i Danmark.

 

Vi garanterer ikke at den information, der findes på hjemmesiden er relevant for eller gælder andre steder.

 

Varemærker og copyright

Copyright © Unilever Danmark A/S. Alle rettigheder forbeholdes Unilever Danmark A/S. Al ophavsret og øvrige rettigheder gældende for tekst, billeder, lyd og software og andet materiale på denne hjemmeside tilhører enten Unilever Danmark A/S og datterselskaber eller anden ejer, der har givet sin tilladelse. Med "datterselskaber" menes alle virksomheder i Unilever-koncernen.

 

Det er tilladt at surfe på hjemmesiden og reproducere udvalgte dele ved at udskrive dem, downloade dem eller distribuere dem til andre personer. Dette gælder dog kun i informationsøjemed, og ovennævnte copyright-meddelelse skal altid inkluderes. Reproduktioner af hjemmesidens indhold må ikke sælges eller distribueres i forretningsøjemed. Ej heller redigeres eller kopieres ind i andre værker eller publikationer, hverken i elektronisk format, i papirkopi, anvendes på andre hjemmesider eller gennem link til vores hjemmeside uden skriftlig godkendelse fra Unilever Danmark A/S. Der gives ingen andre licenser eller rettigheder. Alle varemærker som vises på denne hjemmeside er enten i Unilever Danmark A/S og datterselskabers eje eller omfattet af en licensaftale. Uautoriseret anvendelse af et varemærke fra denne hjemmeside er strengt forbudt.

 

Produkttilgængelighed

Henvisning til et produkt eller service på hjemmesiden udgør ikke et tilbud om at levere dette produkt eller denne service. Information vedrørende tilgængelighed og egnethed med henblik på specielle produkter eller tjenester bør indhentes inden køb.

 

Indhold

Oplysningerne på denne hjemmeside er publiceret i god tro og med største forsigtighed, men bør kun anvendes som almen information. De er ikke pålidelige nok til at kunne anvendes til specielle formål, og der gives ingen garanti med henblik på rigtighed eller fuldstændighed. Ingen information på hjemmesiden må opfattes som rådgivning, hverken med henblik på medicinske spørgsmål, juridiske spørgsmål eller ved investeringsbeslutninger. Hverken Unilever Danmark A/S eller datterselskaber, deres ansatte eller anden repræsentant for Unilever Danmark A/S kan hæfte for tab, beskadigelse eller udgifter, som er opstået i forbindelse med anvendelse af denne hjemmeside eller anden hjemmeside linket til den, inkluderende – uden undtagelse – al tab af profit, såvel indirekte som uforudsigelige, samt driftstab.

Ændringer i vilkår og hjemmeside

 

Vi forbeholder os ret til, når som helst og uden varsel, at lave ændringer eller rettelser på denne hjemmeside og at afbryde eller afslutte adgang til hjemmesiden, hvis vi vurderer det passende eller nødvendigt.

 

Links til eksterne sites

I forskellige tilfælde på denne hjemmeside kan du finde links til andre hjemmesider, som er relevante for specifikke punkter for vores hjemmeside. Dette betyder ikke, at Unilever Danmark A/S eller datterselskaber er associeret med nogle af disse hjemmesider eller deres ejere. Det er virksomhedens håb, at du finder disse hjemmesider interessante, men hverken virksomheden, datterselskaber, deres ledelsesgruppe eller ansatte påtager sig noget ansvar eller forpligtelser for udformning eller informationsudbuddet på disse eksterne hjemmesider. Ingen af de eksterne hjemmesider er blevet undersøgt eller godkendt af Unilever Danmark A/S eller Unilever Danmarks A/S’ datterselskaber.

 

Hvis du finder ud af, at du er havnet på en anden hjemmeside kan du vende tilbage til denne ved at klikke på ”tilbage-pilen” eller gennem hjemmesidens adresse: www.knorr.dk

 

Personlige oplysninger

Ved at give information eller oplysninger til os samtykker du i, at vi uden vederlag kan anvende informationen og oplysningerne, og at vi dermed ikke krænker nogens rettigheder. 

 

På de dele af hjemmesiden som indeholder information, der er lagt ind af andre brugere, har vi ikke kontrol over den information der lægges ind, og vi har ikke pligt til at overvåge en sådan information, og påtager os ikke noget ansvar eller forpligtelser for en sådan information. Vi forbeholder os ret til at redigere eller slette al sådan information fra hjemmesiden uden varsel og når som helst i henhold til vores forgodtbefindende.

 

Beskyttelse af data

Personoplysninger som gives til os gennem denne hjemmeside vil kun blive anvendt i overensstemmelse med vores diskretionspolitik. Læs den grundigt igennem inden du udleverer oplysninger til os.

 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller klager vedrørende denne hjemmeside, kontakt os på: Unilever Danmark A/S, Ørestads Boulevard 73, DK-2300 København S, forbrugerkontakt på tel. +45 70 27 77 85.